Sundhed og sygdom

Osteoporoseforeningen Hovedstaden Nord

Osteoporoseforeningen Hovedstaden Nord

Osteoporoseforeningen arbejder for forebyggelse af knogleskørhed og følgerne heraf, således at flest muligt bevarer trivsel og førlighed livet igennem.

Pusterummet

Cafe for pårørende til demensramte eller hukommelsesbesvær.

Røde Kors Samaritter

Røde Kors Samaritter

Røde Kors samaritter arbejder med førstehjælp i teori og praksis.

SMART Recovery selvhjælpsgruppe

SMART Recovery selvhjælpsgruppe

SMART Recovery er en selvhjælpsgruppe for mennesker med afhængighed (fx stoffer, alkohol, overspisning, ludomani m.m.)

Stavgængerne i Det Grønne Område

Stavgængerne i Det Grønne Område

Stavgangsforeningen formål er gennem møder og arrangementer at give alle borgere, svagtseende og kronisk syge lige vilkår for at få naturoplevelser, motion, kultur samt socialt samvær i det grønne område og herved få en sund sjæl i et sundt legeme.

Walkmændene i Lyngby-Taarbæk

Walkmændene i Lyngby-Taarbæk yder en frivillig indsats for de ældre demente borger på plejecentrene. Walkmændene går ture med de ældre og kan f.eks. deltage som besøgsven.