Sundhed og sygdom

Danmarks Lungeforenings Lokalafdeling

Danmarks Lungeforenings Lokalafdeling

Danmarks Lungeforenings Lokalafdeling afholder aktiviteter, foredrag og kurser for lungepatienter og deres pårørende, fx med fokus på forebyggelse og rygestop.

Demenscafeen (Onsdagscafeen)

Onsdagscafeen er en café for demente og deres pårørende.

Diabetesforeningen

Diabetesforeningen

Diabetesforeningen arbejder for at forbedre vilkårene for alle med diabetes.

Foreningen af Kroniske Smertepatienter (FAKS)

Foreningen af Kroniske Smertepatienter (FAKS)

FAKS (Foreningen for Kroniske Smertepatienter) arrangerer aktiviteter for interesserede.

Gigtforeningen Hovedstad Nord Kreds

Gigtforeningen Hovedstad Nord Kreds

Gigtforeningen arbejder for at skabe bedre vilkår for mennesker, der lever med sygdommen i hverdagen.

Gruppe for kronisk syge

Gruppe for kronisk syge

Ny gruppe for kronisk syge, som har lyst til at mødes med andre i samme situation, og tale om nogle af de emner, som det kan være svært at tale med familie og venner om. 

Hjerteforeningen Lyngby-Taarbæk

Hjerteforeningen Lyngby-Taarbæk

Hjerteforeningen arbejder for oplysning, forebyggelse og patientstøtte i fht. hjertekarsygdomme.

Høreforeningen

Høreforeningen

Høreforeningen arbejder for bedre forhold for mennesker med høreproble­mer. Foreningen arbejder gennem forebyggende arbejde for at medvirke til at hørelsen bevares hos flest mulig mennesker.

IC Foreningen/PBS

IC Foreningen/PBS

IC Foreningen er et fællesskab for mennesker med blæresmerter.

Kræftens Bekæmpelse Lyngby

Kræftens Bekæmpelse Lyngby

Lokalforeningen er Kræftens Bekæmpelses lokale talerør.

Migræniker-gruppen

Netværksgruppe for mennesker, som lider af migræne, og som har lyst til at mødes med andre i samme situation.

Osteoporoseforeningen Hovedstaden Nord

Osteoporoseforeningen Hovedstaden Nord

Osteoporoseforeningen arbejder for forebyggelse af knogleskørhed og følgerne heraf, således at flest muligt bevarer trivsel og førlighed livet igennem.