• Social vejviser

Selvhjælps- og netværksgrupper (11)

Selvhjælps- og netværksgrupper er frivillige fællesskaber, hvor man kan mødes med folk, der deler de samme livsudfordringer eller interesser.

Børn & Unge (9)

Tilbud om rådgivning, væresteder, sorggrupper, ferier og samvær med voksne målrettet børn og unge.

Familie & forældre (4)

Tilbud om rådgivning og støtte, sorggrupper og sociale aktiviteter målrettet familier

Flygtninge og integration (24)

Samlet oversigt over flygtningerettede aktiviteter i Lyngby-Taarbæk

Handicap (4)

Tilbud målrettet mennesker med handicap

Humanitært hjælpearbejde (6)

Misbrug & afhængighed (7)

Tilbud indenfor misbrug og afhængighed

Psykisk sårbarhed (8)

I denne kategori finder du tilbud til psykisk sårbare.

Seksuelt misbrug og vold (1)

Tilbud til seksuelt misbrugte og voldsramte.

Socialt udsatte (3)

Tilbud til socialt udsatte - målgrupper som fx ældre, ensomme og handicappede.

Sundhed og sygdom (16)

Tilbud inden for en stor variation af sundheds og sygdoms kategorier

Tro og kultur (2)

Folkekirkelige og interkulturelle tilbud indenfor tro og kultur

Ældre (15)

Tilbud til ældre fx motions, sociale aktiviteter og interesseorganisationer

Øvrige (14)

Tilbud, som spænder bredere end de øvrige kategorier og henvender sig til alle eller flere forskellige målgrupper