Hvad er selvhjælp?

Selvhjælp kan hjælpe mennesker, der midlertidigt er slået ud af kurs. I en selvhjælpsgruppe bliver svaghed vendt til ressource. Det handler ikke om behandling, men om at  hjælpe sig selv og hinanden til et bedre og sundere liv. Formålet er at skabe et frivilligt socialt netværk, at styrke den enkelte, samt give overskud til at komme videre i tilværelsen.

Selvhjælpsgrupper bygger på tillid, gensidighed og ligeværdighed. I selvhjælpsgrupperne er der tavshedspligt og anonymitet.

Netværksgrupper

Netværksgruppper adskiller sig fra selvhjælpsgrupper. En netværksgruppe er ikke nær så problemorienteret, som en selvhjælpsgruppe er. Netværksgruppernes formål er, at danne netværk mellem mennesker i samme situation, og derigennem danne styrkende fællesskaber.

selvhjalp