Virksomheder

hjælperStøt op om lokalsamfundet og det frivillige initiativ

Er din virksomhed interesseret i at støtte det lokale frivillige arbejde?

Der er mange måder I kan støtte og samarbejde med en frivillig forening. Helt enkelt kan I støtte økonomisk eller ved at donere, fx IT-udstyr, kontorartikler, møbler o.l.

Men I kan også give lidt af jeres tid og fx bidrage til enkeltstående aktiviteter ved at deltage i et arrangement, hjælpe med at male og renovere en forenings lokaler, arrangere et virksomhedsbesøg eller afholde kurser for foreningens frivillige.

I kan dog også vælge at indgå i et længerevarende samarbejde, hvor I i højere grad indgår i foreningens drift. Fx kan I hjælpe foreningen med IT, kommunikation og PR, fundraising, økonomisk og juridisk bistand eller ligefrem blive lektiehjælpere eller deltage i fx et væresteds daglige drift.

Efter at have været et udbredt fænomen i blandt andet England, USA og Australien, vinder denne form for samarbejde i disse år frem i Danmark, og det er en udvikling, som vi gerne hjælper på vej.

Kontakt os for en uforpligtende samtale om, hvordan jeres virksomhed kan blive en del af det lokale foreningsliv.