De frivillige og den kommunale velfærd

Ønsker I at sætte fokus på frivilligheden i kommunen eller få et tættere samarbejde med frivillige og foreninger?

Vi understøtter samarbejdet
I frivilligcentret ønsker vi at medvirke til et øget samarbejde mellem kommunen og frivillige sociale foreninger. Det vil vi, fordi vi tror, at samarbejde skaber nye muligheder – både for kommunen, for foreningerne, de frivillige og ikke mindst for borgerne.

Stærkere og tættere samarbejde mellem foreninger og kommune - eller at kommunen selv inddrager og organiserer frivillige – er noget, der er kommet langt større fokus på i de senere år. Der er allerede gode eksempler på, at et samarbejde kan skabe bedre sammenhæng i kommunens og foreningernes forskellige tilbud, og at en fælles indsats kan være med til at hæve kvaliteten og den samlede indsats til fordel for borgerne.

I Frivilligcentret har vi gode erfaringer med at støtte foreninger og kommunale institutioner i forhold til at opbygge gode samarbejder, fx Vågetjenesten, Bedste i Børnehuset og Spisevennerne.

Nye vinkler og samskabelse
Når kommunen og de frivillige foreninger går sammen for i fællesskab at løse de udfordringer, som borgerne står med, kan resultatet være kvalitetsudvikling og nytænkning - til gavn for borgerne. Erfaringer viser, at det kræver ressourcer at starte et samarbejde og at vedligeholde det. For selv om kommuner og foreninger ofte retter deres indsats mod de samme borgere, så har de forskellige perspektiver, præmisser, arbejdsmetoder og værdier for indsatsen.

Find en samarbejdspartner
Kendskab er det første skridt. Som medarbejdere i kommunen kan det være en udfordring at få overblik og tilstrækkeligt kendskab til de frivillige tilbud, der findes i Lyngby-Taarbæk. Den samme udfordring har foreningerne den anden vej rundt, og det er her, at Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk kommer ind. Frivilligcentret indgår i og faciliterer en række aktiviteter, der har til formål at skabe dialog og netværk mellem frivillige og offentlige parter.

Partnerskaber og formelle aftaler kan være en god model for begge parter, hvis man ønsker at udvikle et samarbejde eller gøre et samarbejde permanent.

samarbejde