Sekretariatet

Line PinstrupCenterleder


Line Pinstrup
Centerleder

Line har været ansat som leder af frivilligcenteret siden juni 2013. Hun har tidligere arbejdet i Dansk Flygtningehjælp og Center for socialøkonomi, og har selv arbejdet som frivillig i Mellemfolkeligt Samvirke, Folkekirkens Nødhjælp, Kirkens Korshær, det lokale idrætsliv i Helsingør m.m.

Line udvikler i samarbejde med bestyrelsen mfl. frivilligcenterets strategi, vision og handleplaner. Hun varetager den daglige administration og tilrettelægger og afholder af diverse arrangementer, kurser m.m.. Derudover yder hun sparring og rådgivning til frivillige og frivillige foreninger i Lyngby-Taarbæk. I samarbejde med bestyrelsen varetager hun også netværksopbygningen og samarbejdet med blandt andet Lyngby-Taarbæk kommune, Socialministeriet samt det lokale erhvervsliv.

Kontakt Line på info@ltk-frivilligcenter.dk eller på tlf.: 20 70 80 33

Bente Sæderup
Projektkoordinator på selvhjælp

Bente har været ansat, som projektkoordinator i frivilligcenteret, siden 2008. Hun har tidligere arbejdet som bl.a. jobkonsulent hos Nyman Messerschmidt og har 24 års erfaring fra IT branchen.

Til daglig har hun ansvaret for selvhjælpsgrupperne i De Frivilliges Hus i Gladsaxe og Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk. Hun holder individuelle samtaler med potentielle igangsættere af selvhjælpsgrupper. Derudover underviser hun og er supervisor for selvhjælpsgruppernes igangsættere.

Kontakt Bente på selvhjaelpnu@ltk-frivilligcenter.dk eller på tlf.: 29 24 40 33

Bente SæderupProjektkoordinator på selvhjælp
Marie HolgersenProjektleder


Marie Holgersen
Projektleder

Marie har været ansat i frivilligcentret siden 2014. Hun er uddannet samfundsgeograf og journalist og har tidligere arbejdet i bl.a. NaturErhvervsstyrelsen og med naturvidenskabsformidling. Sideløbende har hun været aktiv som frivillig i en lang række foreninger og projekter både inden for det kulturelle og sociale område. Til daglig er hun projektleder på bl.a. Den gode modtagelse af flygtninge, Ind I Fællesskabet, Vi rykker sammen - en uge om medborgerskab, og arbejder derudover med rådgivning af foreninger og frivillige, samt kommunikation, projektudvikling og fundraising.

Kontakt Marie på marie@ltk-frivilligcenter.dk eller på tlf.: 30 11 41 59 (onsdag-fredag).

Niels Esbech
Idrætskoordinator og foreningskonsulent

Niels har været ansat i frivilligcentret siden januar 2019. Niels er uddannet ergoteraput, og har i hele sit professionelle arbejdsliv arbejdet med sårbare mennesker - både som ansat i Region Hovedstadens Psykiatri og senest som idrætskoordinator i den selvejende institution DSI Nettet.

I Frivilligcentret har Niels bl.a. ansvar for med afsæt i idrætsforeningen IF Limone, at vedligeholde, skabe og udvikle idrætstilbud til sårbare borgere i Lyngby-Taarbæk, og generelt være medvirkende til sårbares involvering og tilknytning til det lokale foreningsliv.

Kontakt Niels på niels@ltk-frivilligcenter.dk eller tlf. 23 96 47 00.

Niels EsbechIdrætskoordinator og foreningskonsulent