Samarbejdspartnere

socialministerietSocialministeriet

Socialministeriet yder økonomisk støtte og stiller konsulentbistand til rådighed for Frivilligcentret. Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk er et af de frivilligcentre på landsplan, der modtager støtte fra Socialministeriet til at fremme den frivillige indsats. 


ltk logoLyngby-Taarbæk kommune

Frivilligcentret samarbejde med Lyngby-Taarbæk kommune. Vi har en samarbejdsaftale med LTK og en årsplan, som vi hvert år tager op til revision alt efter behov og muligheder for øget samarbejde.

Ligesom det er tendensen i det meste af Danmark – i varierende omfang - støtter en bred og mangfoldig skare af Lyngby-Taarbæks lokalpolitikkere, forvaltningen og de forskellige kommunale institutioner i disse år op om ideerne om, at civilsamfundet og frivilligheden har noget at byde på i forhold til at bidrage til at løse sociale udfordringer. I 2013 har man vedtaget en ny strategi for frivillighed og medborgerskab i Lyngby-Taarbæk kommune, og Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk bidrager blandt andet til at udfolde denne strategi. I 2016 er arbejdet med en handleplan for det frivillige område igangsat.

Lyngby-Taarbæk kommune støtter årlig Frivilligcentret med en bevilling, der som minimum matcher den statslige bevillig, som frivilligcentrene modtager fra Socialministeriet. Denne bevilling er til husleje og dækker dele af den daglige drift af Frivilligcentret.

frise logoFriSe

FriSe er en forkortelse af Frivilligcentre og Selvhjælp i Danmark, og er paraplyorganisation for landets lokale frivilligcentre og selvhjælpsprojekter.

FriSe arbejder med støtte til og udvikling af medlemsorganisationerne, synliggørelse af området og interessevaretagelse. FriSe støtter opstart af nye frivilligcentre og selvhjælpsprojekter og er en kilde til viden omkring det frivillige arbejde. Desuden driver FriSe en række projekter, der har tilknytning til lokalområdet, blandt andet hjemmesiderne FrivilligJob.dk og Selvhjaelp.dk.