Indkaldelse til generalforsamling for Frivilligcenter & Selvhjælp Lyngby-Taarbæk

 

logo

 

Onsdag d. 20. april 2022 kl. 17:00-20:00 i Frivilligcentret på Rustenborgvej 2A

Tilmeld dig via linket nedenfor senest d. 17. april 2022 (ny frist)

Dagsorden for aftenen:

  • Kl. 16.45: Registrering af deltagere
  • Kl. 17.00: Velkomst ved bestyrelsesformand Niels-Erik Pedersen, Frivilligcenter & Selvhjælp Lyngby-Taarbæk (FSLT)
  • Kl. 17.15: Mød formand for Kultur og Fritidsudvalget Casper Strunge (C) til et oplæg om kultur og frivillighed med afsæt i frivillige foreninger og deres samspil med Lyngby-Taarbæk Kommune.
  • Kl. 18.00: Sandwich, vand & netværk
  • Kl. 18.30 – 20.00: GENERALFORSAMLING (se dagsorden nedenfor)


Dagsorden for generalforsamling iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2. Årsberetning 2021 til godkendelse

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 2021

4. Fremtidige mål

5. Behandling af indkomne forslag
- Der er ikke indkommet forslag ved fristens udløb d. 6. april 2022

6. Fremlæggelse af budget 2022

7. Fastsættelse af kontingent 2023
- FSLT’s bestyrelse foreslår en fordobling af kontingentsatserne gældende fra 1. januar 2023, således at:
=>Medlemskab for foreninger under 50 medlemmer stiger fra 100 kr. til 200 kr. pr. år fra 1. januar 2023.
=>Medlemskab for foreninger over 50 medlemmer stiger fra 250 kr. til 500 kr. pr. år fra 1. januar 2023.

8. Valg af kandidater og suppleanter til bestyrelsen. Følgende poster er på valg:
- Bestyrelsesformand: Bestyrelsesformand Niels-Erik Pedersen, genopstiller
- Menigt medlem af bestyrelsen: Medlem Nina Harboe, genopstiller ikke
- To suppleantposter i bestyrelsen: Hvoraf suppleant Sofie Pohl, genopstiller

N.B Kandidater kan opstille under mødet. Kandidater, der ønsker at stille op til bestyrelsen opfordres til at forberede en kort (max 1min.) mundtlig præsentation af hvilke erfaringer/kompetencer de kan tilføre arbejdet i FSLTs bestyrelse. Kontakt evt. info@ltk-frivilligcenter.dk, hvis du ønsker at høre nærmere.

9. Valg af revisor

10. Eventuelt

 

Tilmelding her via nemtilmeld

 

Årsregnskabet mm. for 2021 kan hentes nedefor:

Årsregnskab 2021

Revisionsprotokol 2021

Valg af kandidater til bestyrelsen

Bestyrelsesformand: 

                          Kandidat:

                          Niels-Erik Pedersen (nuværende bestyrelsesformand)

Bestyrelsesmedlem:

                          Kandidater:

                          Jan Henriksen, Dansk Røde Kors

                          Lena Carpentier, Spisevennerne

Suppleanter:

                          Sofie Pohl, Sind Ungdom

                          Lis Buchwald Olesen, Fitness 60+

Vedtægter kan hentes nedenfor:

Vedtægter for FSLT

Årsberetning for Frivilligcentret 2021 kan hentes nedenfor:

Åsberetning 2021


Stemmeret ved generalforsamlingen forudsætter betalt medlemskab senest 14 dage før afholdelse af GF og vil være begrænset til én stemme pr. forening/gruppe. Der kan stemmes ved fuldmagt (Max. 1 fuldmagt pr. fremmødt medlem, som er stemmeberettiget).