Generalforsamling i Frivilligcentret onsdag d. 26. maj 2021

logo

Indkaldelse til generalforsamling for Frivilligcenter & Selvhjælp Lyngby-Taarbæk 

Torsdag d. 26. maj 2020 kl. 16:45 – 20:00 Rustenborghuset (overfor Frivilligcentret)

Agenda

Kl. 16.45: Registrering af deltagere og netværk på tværs.
Samt kaffe/te og en småkage

Kl. 17.15: Velkomst v. formand Niels-Erik, bestyrelsesformand 
For Frivilligcenter & Selvhjælp Lyngby-Taarbæk (FSLT)

Kl. 17.30: Temadrøftelser: Nye tiltag hos medlemmerne
Udvalgte medlemsorganisationer fortæller om metoder og ny tiltag i deres arbejde i foreningerne. 

Kl. 18.30 – 20.00: GENERALFORSAMLING
Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Årsberetning 2020 til godkendelse
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 2020
4. Fremtidige mål
5. Behandling af indkomne forslag – Indsendes til info@ltk-frivilligcenter.dk senest 14 dage før GF.
    a. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
    b. Indkomne forslag
6. Fremlæggelse af budget 2021
7. Fastsættelse af kontingent 2022
8. Valg af kandidater og suppleanter til bestyrelsen
    Kandidater kan opstille under mødet. Kontakt info@ltk-frivilligcenter.dk, hvis du ønsker at høre nærmere. 
    Bestyrelsen indstiller:
    - Valg af næstformand: Tommy Wedel ønsker at genopstille.
    - Valg af medlem: Stine Lemvigh-Müller ønsker at genopstille.
    - Valg af suppleanter: Gitte Heiberg-Iürgensen & Sophie Pohl ønsker begge at genopstille.
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

 

Tilmelding her via nemtilmeld 

 

*Årsregnskabet for 2020 kan hentes på linket nedenfor:

Årsregnskab for 2020 FSLT: Tilgængeligt 11. maj 2021

*Valg af kandidater til bestyrelsen

Kandidater til bestyrelse - dokument

Vedtægter

Vedtægter for FSLT

Årsberetning for Frivilligcentret 2020 kan hentes på linket nedenfor:

Resume af årsberetning 2020


I:Tilmelding skal ske senest torsdag d. 19. maj 2021 via Nem-tilmeld. Det vil ikke være muligt med et spontant fremmøde af hensyn til COVID-19.

II: Bestyrelsen henstiller til at flest mulige medlemsforeninger får mulighed for deltage, hvorfor foreninger med mere end 2 tilmeldte af pladshensyn kan forvente at blive bedt om at give en plads til en anden forening.

III: Stemmeret ved generalforsamlingen forudsætter betalt medlemskab senest 14 dage før afholdelse af GF og vil være begrænset til én stemme pr. forening/gruppe. Der kan stemmes ved fuldmagt (Max. 1 fuldmagt pr. fremmødt medlem, som er stemmeberettiget).