Generalforsamling i Frivilligcentret torsdag d. 27. august 2020

logo

Indkaldelse til generalforsamling for Frivilligcenter & Selvhjælp Lyngby-Taarbæk 

Torsdag d. 27. august 2020 kl. 16:00 – 19:30 Rustenborghuset (overfor Frivilligcenret)

Agenda:

16:00 Registrering af deltagere og mulighed for netværk på tværs af de fremmødte.
16:30 Velkomst v. Niels-Erik Pedersen, bestyrelsesformand for Frivilligcenter og Selvhjælp Lyngby-Taarbæk (FSLT)
16:45 TEMA-DRØFTELSER: BÆREDYGTIGHED
1) Ny bæredygtighedsstrategi v. Jakob Jespersen, Teknik og Miljø LTK.
2) Social Bæredygtighed v. Dorthe Minna Hansen, leder af Rustenborghuset og Socialdemokratisk medlem af Bæredygtighedsudvalget i LTK.

18:00 – 19.30: GENERALFORSAMLING

Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Årsberetning 2019 til godkendelse
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 2019*
4. Fremtidige mål
5. Behandling af indkomne forslag – indsendes til info@ltk-frivilligcenter.dk senest 14 dage før GF
6. Fremlæggelse af budget 2020
7. Fastsættelse af kontingent 2021 – bestyrelsen foreslår uændret kontingent
8. Valg af kandidater til bestyrelsen og suppleanter:

Bestyrelsen indstiller*:
Valg af formand: Niels-Erik Pedersen ønsker at genopstille
Valg af medlem: Nina Harboe ønsker at genopstille
Valg af kasserer: Johannes E. Vedtofte ønsker at genopstille
Valg af suppleanter: Gitte Heiberg-Iürgensen ønsker at genopstille. Sophie Pohl ønsker at genopstille

9. Valg af revisor
Bestyrelsen indstiller Ole Poulsen fra Revisionsfirmaet Ole Poulsen.
10. Eventuelt

 

Tilmelding her via nemtilmeld 

 

*Årsregnskabet for 2019 kan hentes på linket nedenfor:

Årsregnskab for 2019 FSLT

*Valg af kandidater til bestyrelsen

Kandidater til bestyrelse - dokument

Vedtægter

Vedtægter for FSLT

 


I:Tilmelding skal ske senest torsdag d. 20. august 2020 via Nem-tilmeld. Det vil ikke være muligt med et spontant fremmøde af hensyn til COVID-19.

II: Bestyrelsen henstiller til at flest mulige medlemsforeninger får mulighed for deltage, hvorfor foreninger med mere end 2 tilmeldte af pladshensyn kan forvente at blive bedt om at give en plads til en anden forening.
III: Stemmeret ved generalforsamlingen forudsætter betalt medlemskab senest 14 dage før afholdelse af GF og vil være begrænset til én stemme pr. forening/gruppe. Der kan stemmes ved fuldmagt (Max. 1 fuldmagt pr. fremmødt medlem, som er stemmeberettiget).