Bestyrelsen

Foreningens bestyrelse er valgt blandt enkeltpersoner, foreninger, organisationer og andre grupper inden for frivilligt socialt arbejde i Lyngby-Taarbæk Kommune. Efter generalforsamlingen 2019 består den af:

Niels-Erik PedersenFormand


Niels-Erik Pedersen
Formand

Niels-Erik er uddannet bygningsingeniør og har i sit erhvervsliv været adm. dir. i over 25 år. Niels-Erik har været aktivt bestyrelsesmedlem i den sociale forening ”Pensionister i skolen”. Her har han været med siden foreningens start i 2012. Han har ligeledes været tilknyttet det frivillige mentorkorps i Lyngby-Taarbæk Kommune og har medvirket til den formelle opstart af foreningen ”Bedste i Børnehuset”. Niels-Erik Pedersen er medlem af fondsbestyrelsen i Kulturstedet Lindegården og formand for den lokale idrætsforening Gentlemen Idræts Club. Niels-Erik blev valgt som suppleant til bestyrelsen for Frivilligcentret i 2015, som næstformand i 2016 og som formand i 2017. Niels-Erik Pedersens styrker er struktur, økonomi, netværk, ledelse og strategisk overblik.


Johannes Vedtofte
Kasserer

Johannes er uddannet arkitekt og har i øvrigt også en håndværkeruddannelse. Han har eget firma, hvor han til daglig har sin vante gang. Johannes har været kasserer i Frivilligcenterets bestyrelse siden 2012. Johannes er formand for Støtteforeningen Virumgårds Venner, kasserer i foreningen Paradiset venner og er involveret i flere andre frivillige initiativer. Johannes’ styrker i bestyrelsen er økonomi, husdrift, styring og lokalt kendskab og historie.
Johannes VedtofteKasserer
Tommy WedelNæstformand


Tommy Wedel
Næstformand

Tommy er tidligere ejer af en skilte- og trykkerivirksomhed i Virum. Han har været folkevalgt til Seniorrådet, er suppleant for Venstre i kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk og har gennem en lang årrække været frivillig og aktiv i en række foreninger, fx Vågetjenesten, Paradiset, Spisevennerne, Projekt Hjemløs og Virum Handels og Borgerforening. Tommys styrker i bestyrelsen er netværk, politisk indsigt, stort lokalt og socialt engagement, iderigdom og handlingernes mand.


Stine Lemvigh-Müller

Stine er uddannet cand. pæd. og har arbejdet med undervisning inden for bl.a. folkeoplysningen og på seminarium. Hun har desuden arbejdet med kompetence- og ledelsesudvikling. Stine har arbejdet frivilligt for spejderne og inden for integrationsområdet. Hun er i dag aktiv med bestyrelsesarbejde i foreningen Spisevennerne og næstformand for Vågetjenesten i Lyngby-Taarbæk. Stine har de seneste 2 år arbejdet frivilligt i kontoret i Frivillighuset. Blandt andet med medlemshåndtering og -registrering og med optimering af forskellige procedurer i det administrative arbejde og som sparring for ledelsen. Stines styrker i bestyrelsen er stor forståelse for hverdagen og driften af Frivilligcentret samt relationer, struktur og iderigdom.
Stine Lemvigh-Müller
Nina Harboe


Nina Harboe

Nina er uddannet socialrådgiver, og har tidligere i mange år både som offentlig ansat og som selvstændig arbejdet med at starte projekter op, og har i sit arbejde haft kontakt til danske og udenlandske familier. Har undervist på socialrådgiveruddannelsen, og underviser og holder foredrag om demens/pårørende. Nina var i 2015 med til at starte Pusterummet, et mødested for pårørende til demensramte og senere Madklubben, hvor pårørende spiser sammen. Har som pårørende deltaget i arbejdet med at udfærdige LTKs demenshandleplan. Nina har udgivet bogen “Kan jeg sygemelde mig hos Gud?” en personlig beretning om demens. Nina har derudover siddet i bestyrelsen i Menighedsplejen i Lundtofte Sogn. Nina har et lokalt funderet engagement, er engageret i netværksdannelse og i at udvikle fællesskaber.


Sofie Pohl
Suppleant

Sofie studerer Kommunikation og Sundhedsfremme & Sundhedsstrategier på RUC. I 2018 var hun med til at starte SIND Ungdom Lyngby-Taarbæk op, og har været frivillig i foreningen lige siden, og har ligeledes været meget engageret i hele organisationens arbejde. Nu sidder Sofie som suppleant i frivilligcenterets bestyrelse, hvor hun primært sidder for at repræsentere Vandværket og ungdomsforeningerne i huset. Sofie er vokset op i Virum, men er nu bosat på Vesterbro i København.
Sofie PohlSuppleant