Bestyrelsen

Foreningens bestyrelse er valgt blandt enkeltpersoner, foreninger, organisationer og andre grupper inden for frivilligt socialt arbejde i Lyngby-Taarbæk Kommune. Efter generalforsamlingen d. 26. april 2016 består den af:

Niels-Erik PedersenFormand

Niels-Erik Pedersen
Formand

Niels-Erik er aktiv pensionist, bl.a. i ”Pensionister i skolen”, hvor han har siddet i bestyrelsen siden foreningens start. Han er også tilknytte det frivillige mentorkorps i Lyngby-Taarbæk Kommune og har medvirket til den formelle opstart af ”Bedste i Børnehuset”. Niels-Erik er uddannet bygningsingeniør og har i sit erhvervsliv været adm. dir. i over 25 år. Niels-Erik blev valgt som suppleant til bestyrelsen i 2015.

Tommy Wedel
Næstformand

Tommy er tidligere skilteforhandler i Virum. Han er folkevalgt til Seniorrådet og frivillig i en række foreninger, fx Vågetjenesten, Paradiset, Spisevennerne, Projekt Hjemløs og Virum Handels og Borgerforening.
Tommy WedelNæstformand
Johannes VedtofteKasserer

Johannes Vedtofte
Kasserer

Johannes har været kasserer i Frivilligcenterets bestyrelse siden 2012. Johannes er uddannet arkitekt og har i øvrigt også en håndværkeruddannelse. Han har eget firma, hvor han til daglig har sin vante gang. Johannes er formand for Støtteforeningen Virumgårds Venner og er involveret i flere andre frivillige initiativer.

Anne Bülow-Olsen

Anne har været med i Frivilligcenterets bestyrelse siden år 2009. Hun er uddannet cand. scient. og lic.agro. og har tidligere arbejdet bl.a. for Landbohøjskolen. Anne har de sidste 18 år arbejdet frivilligt for Migrænikerforbundet, hvor hun er formand. .
Anne Bülow-Olsen
Stine Lemvigh-Müller

Stine Lemvigh-Müller

Stine er uddannet cand. pæd. og har arbejdet med undervisning inden for bl.a. folkeoplysningen og på seminarium. Hun har desuden arbejdet med kompetence - og ledelsesudvikling. Stine har arbejdet frivilligt for spejderne og inden for integrationsområdet. Hun er idag aktiv med bestyrelsesarbejde i foreningen Spisevennerne.

Gittte Heiberg-Iürgensen
Suppleant

Gitte arbejder som lærer på LTU (Ungdomsskolens 10. klassecenter). Gitte blev valgt ind som suppleant i frivilligcenterets bestyrelse den 17. april 2013. Hun er bestyrelsesmedlem i FIL (Fællesrepræsentationen for idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk) og personalerepræsentant i bestyrelsen for LTU.
Gittte Heiberg-IürgensenSuppleant
Kasper HaagensenSuppleant

Kasper Haagensen
Suppleant

Kasper trådte ind i bestyrelsen den 17. april 2013. Kasper er uddannet akademimerkonom i salg og markedsføring. Til daglig varetager han opgaver i eget firma, Mimer Group ApS.