Bestyrelsen

Foreningens bestyrelse er valgt blandt enkeltpersoner, foreninger, organisationer og andre grupper inden for frivilligt socialt arbejde i Lyngby-Taarbæk Kommune. Efter generalforsamlingen 2018 består den af:

Niels-Erik PedersenFormand


Niels-Erik Pedersen
Formand

Niels-Erik er uddannet bygningsingeniør og har i sit erhvervsliv været adm. dir. i over 25 år. Niels-Erik har været aktivt bestyrelsesmedlem i den sociale forening ”Pensionister i skolen”. Her har han været med siden foreningens start i 2012. Han har ligeledes også været tilknyttet det frivillige mentorkorps i Lyngby-Taarbæk Kommune og har medvirket til den formelle opstart af foreningen ”Bedste i Børnehuset”. Niels-Erik Pedersen er medlem af fondsbestyrelsen i Kulturstedet Lindegården og formand af den lokale idrætsforening Gentlemen Idræts Club. Niels-Erik blev valgt som suppleant til bestyrelsen for Frivilligcentret i 2015, som næstformand i 2016 og som formand i 2017. Niels-Erik Pedersens styrker er struktur, økonomi, netværk, ledelse og strategisk overblik.


Johannes Vedtofte
Kasserer

Johannes er uddannet arkitekt og har i øvrigt også en håndværkeruddannelse. Han har eget firma, hvor han til daglig har sin vante gang. Johannes har været kasserer i Frivilligcenterets bestyrelse siden 2012. Johannes er formand for Støtteforeningen Virumgårds Venner, kasserer i foreningen Paradiset venner og er involveret i flere andre frivillige initiativer. Johannes’ styrker i bestyrelsen er økonomi, husdrift, styring og lokalt kendskab og historie.
Johannes VedtofteKasserer
Tommy WedelNæstformand


Tommy Wedel
Næstformand

Tommy er tidligere ejer af en skilte- og trykkerivirksomhed i Virum. Han har været folkevalgt til Seniorrådet, er suppleant for Venstre i kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk og har gennem en lang årrække været frivillig og aktiv i en række foreninger, fx Vågetjenesten, Paradiset, Spisevennerne, Projekt Hjemløs og Virum Handels og Borgerforening. Tommys styrker i bestyrelsen er netværk, politisk indsigt, stort lokalt og socialt engagement, iderigdom og handlingernes mand.

Anne Bülow-Olsen

Anne har været med i Frivilligcenterets bestyrelse siden starten i 2009. Hun er uddannet cand. scient. og lic.agro. og har tidligere arbejdet bl.a. for Landbohøjskolen. Annes styrker i bestyrelsen er, at hun i de sidste 18 år har arbejdet frivilligt for Migræne Danmark. Derudover har Anne en stor viden om og erfaring med Selvhjælp og frivilligt drevne selvhjælpsgrupper. Anne har et godt kendskab til sygdoms- og patientforeninger og er i øjeblikket i gang med at re-starte et lokalt netværk i Lyngby for sygdomsforeningerne.
Anne Bülow-Olsen
Stine Lemvigh-Müller


Stine Lemvigh-Müller

Stine er uddannet cand. pæd. og har arbejdet med undervisning inden for bl.a. folkeoplysningen og på seminarium. Hun har desuden arbejdet med kompetence- og ledelsesudvikling. Stine har arbejdet frivilligt for spejderne og inden for integrationsområdet. Hun er i dag aktiv med bestyrelsesarbejde i foreningen Spisevennerne og næstformand for Vågetjenesten i Lyngby-Taarbæk. Stine har de seneste 2 år arbejdet frivilligt i kontoret i Frivillighuset. Blandt andet med medlemshåndtering og -registrering og med optimering af forskellige procedurer i det administrative arbejde og som sparring for ledelsen. Stines styrker i bestyrelsen er stor forståelse for hverdagen og driften af Frivilligcentret samt relationer, struktur og iderigdom.

Gittte Heiberg-Iürgensen
Suppleant

Gitte arbejder som lærer på Lyngby-Taarbæks 10. klassecenter. Gitte blev valgt ind som suppleant i frivilligcenterets bestyrelse den 17. april 2013. Hun er bestyrelsesmedlem i FIL (Fællesrepræsentationen for idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk) og FIl´s repræsentant i bestyrelsen for Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole. Gittes relation til FIL har været den umiddelbare kvalifikation for Gittes kandidatur til bestyrelsen i Frivilligcentret. Gittes styrker i bestyrelsen er, at hun udover koblingen til idrætslivet og de sociale fællesskaber som findes i idrætten, samtidig er et lokalt aktivt menneske med stor kontakt til den yngre målgruppe for Frivilligcentret. Dette er et stort plus.
Gittte Heiberg-IürgensenSuppleant
Nina Harboe


Nina Harboe

Nina er uddannet socialrådgiver, og har tidligere i mange år både som offentlig ansat og som selvstændig arbejdet med at starte projekter op, og har i sit arbejde haft kontakt til danske og udenlandske familier. Har undervist på socialrådgiveruddannelsen, og underviser og holder foredrag om demens/pårørende. Nina var i 2015 med til at starte Pusterummet, et mødested for pårørende til demensramte og senere Madklubben, hvor pårørende spiser sammen. Har som pårørende deltaget i arbejdet med at udfærdige LTKs demenshandleplan. Nina har udgivet bogen “Kan jeg sygemelde mig hos Gud?” en personlig beretning om demens. Nina har derudover siddet i bestyrelsen i Menighedsplejen i Lundtofte Sogn. Nina har et lokalt funderet engagement, er engageret i netværksdannelse og i at udvikle fællesskaber.