Frivilligcenteret søger ny Idrætskoordinator og foreningskonsulent til IF Limone

Er du en ildsjæl, der kan holde styr på alle bolde i en unik idrætsforening for psykisk sårbare?
Idrætsforeningen Limone er sat i verden for at give mennesker med psykisk sårbarhed et aktivt fællesskab og et bedre liv gennem idræts- og sociale aktiviteter.

Foreningen har ca. 120 medlemmer, der deltager i forskellige idrætsaktiviteter: Vand aerobic, svømning, badminton, bordtennis, styrketræning, krolf, disc-golf, keglespil, gåture samt café- og spilaftener, foredrag, fester og udflugter.

Læs mere om foreningen på www.iflimone.dk.
Du kan også få et yderligere indblik i Limone ved at læse denne artikel fra Det Grønne Område fra medio august 2022:

https://ugeaviser.e-pages.pub/titles/dgo/413/publications/1337

To stillinger eller én
Opgaverne i stillingen fordeler sig på to funktioner, hhv. rollen som idrætskoordinator (22t) og foreningskonsulent (15t). Byd ind på begge eller blot den ene funktion. Alle ansøgere er velkomne.  

Idrætskoordinator – 22 timer om ugen
Du arbejder for, at mennesker med psykisk sårbarhed og/eller psykisk sygdom kan deltage i et aktivt idræts- og foreningsfællesskab. Målet med IF Limone er at skabe sociale- og idrætsaktiviteter, der styrker og støtter det enkelte medlem i at bryde isolation, opbygge sociale netværk og tage medansvar for sig selv og andre i foreningen. Limone ønsker at bringe psykisk sårbare videre i livet.

De primære opgaver som idrætskoordinator:

 • At bidrage til at skabe et sundhedsfremmende tilbud, der udvikler den enkeltes kompetencer fagligt og socialt samt at støtte psykisk sårbare i at bryde isolation, opbygge sociale netværk og deltage i lokalsamfundet.
 • At tilrettelægge og afholde idrætsaktiviteter i et tæt samarbejde med IF Limones bestyrelse og frivillige instruktører.
 • At være nærværende og løsningsorienteret.
 • At bidrage til udvikling af nye idræts- og sociale aktiviteter til psykisk sårbare medlemmer.
 • Bidrage til løbende dokumentation og årlig evaluering af IF Limones idrætsaktiviteter.
 • At forestå træning, supervision og træning af trænere af IF Limones frivillige instruktører.
 • Ansvar for udvikling af Limone Ung, ungdomsafdeling i IF Limone, i samspil med de unge selv.
 • At introducere nye medlemmer til foreningen.
 • I samarbejde med IF Limones bestyrelse at udvikle foreningen og dens aktiviteter.
 • At være i dialog med og udbrede kendskabet til IF Limone blandt fagfolk, politikere, netværk og borgere i målgruppen.

Foreningskonsulent – 15 timer om ugen
IF Limone ønsker en relations-kompetent, empatisk administrativ medarbejder, der får de administrative opgaver i foreningen til at spille sammen med IF Limones bestyrelse. Stillingen som foreningskonsulent er fordelt med 8 timer til IF Limone og 7 timer til Frivilligcenter & Selvhjælp Lyngby-Taarbæk.

Dine primære arbejdsopgaver som foreningskonsulent er:

IF Limone:

 • Sparring med bestyrelsesformand og prioritering af nedenstående opgaver:
 • Bestyrelsessekretær: Dagsorden, referater samt opfølgning og evt. praktik i forbindelse med forplejning.
 • Medlemsservice – besvarelse af telefoniske- og mailforespørgsler eksternt og internt.
 • Ugentlige aktivitetsoversigter i dialog med formand/frivillige instruktører/evt. idrætskoordinator.
 • Kommunikationsopgaver – bl.a. på Facebook, hjemmeside og nyhedsbreve.
 • Økonomi: Foreningsregnskab, betalinger, kontingentopkrævning samt månedlig opfølgning med bestyrelseskasserer.
 • Årsrapport/statistik af IF Limones aktiviteter til Lyngby-Taarbæk Kommune i samarbejde med FSLT.

Frivilligcenter & Selvhjælp Lyngby-Taarbæk (FSLT):

 • Foreningsadministration og kontingentopkrævning af FSLTs medlemmer
 • Bidrag til foreningsstøtte og lokalebooking i FSLT
 • Deltagelse i FSLTs personalemøder og større medlemsarrangementer f.eks. Frivillig Fredag, Generalforsamlinger, Nytårskur, etc.

Ansættelsesforhold
Begge funktioner er møntet på en fastansættelse med fast løn, pension og optjening af ferie og feriefridage. Der må påregnes aften- og weekendarbejde i forbindelse med møder, aktivitet og kursusvirksomhed. Ansættelse sker i henhold til Funktionær- og Ferielovgivningen. FSLT er ikke omfattet af overenskomst. Stillingerne er oprettet med afsæt i en fast bevilling fra Lyngby-Taarbæk Kommune.

Ansættelsen er i Frivilligcenter & Selvhjælp Lyngby-Taarbæk (FSLT), hvor du vil referere til centerleder Charlotte Poort. Dit daglige arbejde i IF Limone tilrettelægges i samarbejde med IF Limones bestyrelsesformand, Claus Holm.

IF Limone har kontor i Frivilligcenter & Selvhjælp Lyngby-Taarbæk, hvor begge funktioner kan arbejde fra. Idrætskoordinatoren vil fortrinsvis skulle deltage i aktiviteter i Lyngby Idrætsby på Lyngby Stadion.

Hvis du har spørgsmål så kontakt venligst centerleder Charlotte Poort på tlf. 20708033, mail: Charlotte@ltk-frivilligcenter.dk eller bestyrelsesformand Claus Holm på tlf. 40885099 eller claus@handpicked.dk

Ansøgningsfrist
Vi opfordrer dig til at sende en ansøgning hurtigst muligt og senest 23. september 2022 til Centerleder Charlotte Poort på mail: Charlotte@ltk-frivilligcenter.dk. Vedlæg dit CV og eventuelle anbefalinger. Angiv venligst om du søger det ene eller begge jobs. Nævn gerne dine tre primære motiver for at ansøge.

Ansættelsessamtaler planlægges at blive gennemført mandag d. 26. september 2022 med tiltræden d. 1. november 2022.

Vi glæder os til at møde dig!

Mvh. Bestyrelsesformand Claus Holm og Centerleder Charlotte Poort

Billede til Limone jobannonce.jpg                           clip_image004.png