Flygtninge & Frivillige-netværket

Frivillige grupper og foreninger, der beskæftiger sig med modtagelse af flygtninge, integration o.l. i Lyngby-Taarbæk er velkomne i Frivillige- & Flygtninge-netværket.

Netværket mødes ca. hver anden måned og formålet er at dele erfaringer og evt. koordinere tiltag. Frivilligcentret er tovholder for netværket og hvis jeres forening/gruppe ønsker at deltage, så kontakt os på info@ltk-frivilligcenter.dk.

Referater fra tidligere møder:

Opstartsmøde 14. december 2016 (inkl. fakta om den nuværende situation for nyankomne)

Møde d. 7. februar 2017 (bl.a. med input fra Hellerup Sprogcenter) 

Møde d. 18. april 2017 (bl.a. med input fra sagbehandlerne fra Social Indsats, LTK)