Generalforsamling 2019

Der afholdes generalforsamling i Frivilligcenter & Selvhjælp Lyngby-Taarbæk

Tirsdag den 23. april 2019, kl. 17:30-20:30

 

17.30-18.00: Spisning

Vi starter kl. 17.30 med fællesspisning (husk tilmelding til spisning senest torsdag d. 11. april). Der serveres kaffe, te og kage under selve generalforsamlingen. Tilmelding via NemTilmeld.

 

18.00-18.45: Oplæg af ungdomspræst Anita Brændsgaard Bennetsen.

De sidste år er de unge blevet mere involveret i og omkring Frivillighuset. Vi synes, det er dejligt, at alle generationer har lyst til at bruge hus og fællesskab. Derfor har vi inviteret Anita, der kommer og fortæller om sit arbejde som ungdomspræst i Lyngby-Taarbæk.

19.00-20.30: Generalforsamling

På foreningens hjemmeside vil der ved indkaldelse til generalforsamling foreligge et overblik over, hvem i bestyrelsen der er på valg, og hvem der genopstiller eller opstiller til valgene. Det er også muligt at lade sig opstille på selve generalforsamlingen.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 2. Årsberetning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
 4. Fremtidige mål
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fremlæggelse af budget
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Valg til bestyrelsen og suppleanter
 • Valg af bestyrelsesformand (lige år)
 • Valg af næstformand (ulige år)
 • Valg af kasserer (lige år)
 1. Valg af revisor
 2. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Indkomne forslag, revideret regnskab og forslag til kontingent offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen. Stemmeret forudsætter betalt medlemskab og er begrænset til én stemme pr. forening/gruppe. Der kan stemmes ved fuldmagt (max. 1 fuldmagt pr. fremmødt medlem, som er stemmeberettiget - læs mere her).

Med venlig hilsen

Niels-Erik Pedersen/bestyrelsen Frivilligcenter & Selvhjælp Lyngby-Taarbæk

 

Valg til frivilligcentrets bestyrelse:

Medlemmer til bestyrelsen vælges for to år, suppleanter vælges for et år.

I 2019 er der valg til to bestyrelsesposter og to suppleantposter. Følgende bestyrelsesmedlemmer genopstiller:

 • Stine Lemvigh-Müller genopstiller som bestyrelsesmedlem
 • Tommy Wedel genopstiller som bestyrelsesmedlem
 • Gitte Heiberg-Jürgensen genopstiller som suppleant

Anne Bülow-Olsen har efter mange gode år i bestyrelsen valgt at træde ud. Vi er glade og taknemmelige for al det arbejde og energi Anne har lagt i frivilligcentret, og ønsker alt godt fremover. Suppleant Nina Harboe overtager Annes plads i bestyrelsen.

 

Indkaldelse til Generalforsamling 2019

Årsregnskab 2018

Forslag til vedtægtsændringer

Årsberetning 2018