30. oktober: Hvad betyder den nye lov om persondata (GDPR) for foreninger?

30. oktober kl. 17-20: Hvad betyder den nye lov om persondata (GDPR) for foreninger?

Har jeres forening eller frivillige gruppe styr på GDPR'en?

I foråret trådte den nye EU-persondataforordning – også kaldet GDPR – i kraft, og den gælder også for foreninger og frivillige grupper. Uanset størrelse.

Med lovgivningen kom der også en række nye krav til, hvordan I som forening arbejder med persondata, og at I kan dokumentere, at I overholder de nye regler.

På dette kursus fokuserer vi på, hvad lovgivningen betyder for jeres arbejde som forening/gruppe, og I får fif til, hvordan I kan implementere den. Hvorfor skal I lave en privatlivspolitik? Hvilke krav er der til de data I indsamler og opbevarer – og hvordan I opbevarer dem? Og ikke mindst på en måde, så det ikke spænder ben for jeres frivillige arbejde.

Vi afholder kurset i samarbejde med frivilligcentrene i Gentofte og Furesø, og kurset er som udgangspunkt forbeholdt frivillige, der bor i en af de tre kommuner. Ved tilmelding så skriv hvilken forening/frivillige gruppe og kommune du er aktiv i. 

Tilmelding senest d. 16. oktober på info@ltk-frivilligcenter.dk eller tlf. 20 70 80 33.

Kurset afholdes i FrivilligHuset, Rustenborgvej 2A, 2800 Kgs. Lyngby.

Underviseren:

Kristian Krogh Hansen er udviklingskonsulent og rådgiver på CFSA med omfattende viden om frivillighed, foreningsliv og udvikling af samarbejde på tværs af civilsamfund, kommuner og private virksomheder. Kristian er cand. mag i religionssociologi og har særlig viden om rekruttering og ledelse af frivillige herunder integration, minoritetskultur og mangfoldighed i det frivillige sociale arbejde. Derudover har han solid erfaring med projektledelse, netværks- og procesfacilitering og undervisning i den frivillige sektor.