10. nov.: Kursus i grafisk facilitering

Lørdag d. 10. nov. kl. 9.30-16

 

Billeder siger mere en 1000 ord, og som facilitator kan du med fordel bruge visuelle virkemidler til at skabe motivation, involvering og ejerskab blandt dine tilhørere og blive en langt mere effektiv og strømlinet facilitator.

På dette kursus lærer du ikke bare de grundlæggende principper bag grafisk facilitering - du skal også selv i gang med at svinge tuschen og tegne dine ideer, visioner, projekter og processer. Med dig får du blandt andet dit eget tegnehæfte fyldt med basale værktøjer og visuelle begreber, som du kan bruge, når du  underviser eller faciliterer møder, workshops og processer for frivillige i din organisation.

Hvad kan du lære?

Få indsigt i de grundlæggende principper bag grafisk facilitering og få styr på hvordan du kombinerer din rolle som facilitator med det grafiske. Lær også de basale tegneteknikker, så du fremover selv kan visualisere møder og processer på fire forskellige måder:

  1. Præsentationstegninger: Tegninger, der gør præsentationer mere klare og skærper deltagernes forståelse
  2. Visuelle skabeloner: Plakater, instrukskort m.v., der understøtter mødefacilitering
  3. Grafisk facilitering: Brug af tegninger og flipover, der øger dine deltageres engagement og gensidige forståelse under møder
  4. Visuelle referater: Samlet tegning/plakat, der fastholder et mødes konklusioner eller de væsentligste læringspointer fra et kursus

Vi anbefaler, at du efter kurset sætter tid af til at afprøve de værktøjer, du har lært sammen med frivillige og kolleger i din organisation. På den måde får du og din organisation et større udbytte af det, du lærer her hos os.

Sådan foregår det

Vi begynder kurset med en kort introduktion til grafisk facilitering. Herefter skal du og de øvrige deltagere selv i gang med at tegne! Først skal I tegne personer, steder, processer og talebobler. Derefter kommer alle de begreber, som vi bruger, når vi arbejder i den frivillige verden: tillid, omsorg, bestyrelse, forskel, sjov, ideudvikling med mere.

Vi undersøger også, hvordan tekst og farver kan bruges på forskellige måder og arbejder med skabeloner, der illustrerer ideer og processer. Kurset rundes af med en praktisk øvelse, hvor du sammen med en medkursist, lytter til hinandens fortælling og tegner det, I hører.

Underviser

Ia Brix Ohmann er rådgiver og facilitator, og har startet sin egen virksomhed, Overlap.dk. Hun har mere end 25 års erfaring med frivillighed, civilsamfund og aktivt medborgerskab.

 

Tilmelding senest d. 26. oktober til info@ltk-frivilligcenter.dk eller 20 70 80 33.