Ny bestyrelse 2018

Årets generalforsamling var en hyggelig aften, hvor vi startede med fællesspisning og havde besøg af den nye citykoordinator i Lyngby, Line Barklund, som fortalte om, hvordan foreninger, erhverv og andre kan samarbejde på tværs og bruge hende i forbindelse med arrangementer og netværk. Efter spisning og oplæg gik vi i gang med selve generalforsamlingen, som forløb fredeligt og uden indkomne forslag.

En stort tak til Per "Pisk" Rasmussen, som styrede aftenen på god og rolig maner, og Kirsten Christensen, der tog udførligt referat. Vi er meget taknemmelige for den store og meget kompetente hjælp!

Der var en enkelt ændring i bestyrelsen. Kasper Haagensen har valgt at træde ud af bestyrelsen efter fem år, hvor han har lagt et stort arbejde i at udvikle centret. Først som formand og det sidste år som suppleant. Et stort tak for samarbejdet lyder til Kasper fra alle os i huset! Heldigvis valgte Nine Harboe fra Pusterummet m.m. at stille op som suppleant og blev valgt ind, og vi glæder os til det nye samarbejde.

Bestyrelsen for 2018 består derfor af:

  • Niels-Erik Pedersen (formand)
  • Tommy Wedel (næstformand)
  • Johannes Vedtofte (kasserer)
  • Anne Bülow-Olsen
  • Stine Lemvigh-Müller
  • Gitte Heiberg-Jürgensen (1. suppleant)
  • Nina Harboe (2. suppleant)

Referat, årsberetning for 2017 og regnskab kan inden længe læses her.

bestyrelsen 2018

Fra venstre: Per "Pisk" Rasmussen (dirigent), Tommy Wedel, Anne Bülow-Olsen, Niels-Erik Pedersen, Johannes Vedtofte, Nina Harboe, Gitte Heiberg-Jürgensen og Stine Lemvigh-Müller.