Søndagscafe for sårbare voksne

Vi er i gang med at starte en ny søndagscafe/netværksgruppe for sårbare voksne. Så oplever du, at du ”slår dig på livet”, er ensom eller gerne vil have flere sociale relationer, så kan weekenden opleves som meget lang.  

Gruppen vil have fokus på at lave noget sammen, opbygge relationer og positive/hyggelige aktiviteter sammen med andre. Indholdet vil du være med til at bestemme og vil tage udgangspunkt i gruppens ønsker og ressourcer, fx gåture, fælles madlavning, ture ud i det fri eller til arrangementer o.l.
 
Det er tanken, at gruppen på sigt skal fungere udelukkende på frivillige kræfter, men i opstarten vil Bente fra Frivilligcenter & Selvhjælp Lyngby-Taarbæk, Niels fra IF Limone samt de to frivillige Flemming og Simone være med til at facilitere en god begyndelse på gruppen. 
 
Hvor: Frivilligcentret, Rustenborgvej 2A, 2800 Kgs. Lyngby.
Hvornår: 1. gang vil være søndag d. 8. april 10.30 til 12.30. Herefter er det tanken at gruppen mødes hver søndag i dette tidsrum. 
Deltagelse: Er naturligvis frivilligt. 
 
Hvis ovenstående kunne have din interesse, så kontakt  
Bente på selvhjaelpnu@ltk-frivilligcenter.dk – eller mobil 2924 4033  eller 
Niels på ne@dsinettet.dk eller 23 96 47 00. 
 
sondagsclub